Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc Bình Dương Gia Lai
Ninh Thuận Trà Vinh Vĩnh Long

XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam ngày 20-11-2020

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
16
48
21
G7
356
706
510
G6
0705
3885
2769
3408
7448
6800
6299
1228
4551
G5
8889
1726
8112
G4
98199
57639
82017
18927
53977
21841
59702
30959
13977
93970
29149
71580
53687
78076
53324
22886
38765
51295
55130
04076
11710
G3
00954
13960
10805
02537
32536
93716
G2
80938
42772
44038
G1
06986
43401
29169
ĐB
574047
358536
107953
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2, 5 0, 1, 5, 6, 8
1 6, 7 0, 0, 2, 6
2 7 6 1, 4, 8
3 8, 9 6, 7 0, 6, 8
4 1, 7 8, 8, 9
5 4, 6 9 1, 3
6 0, 9 5, 9
7 7 0, 2, 6, 7 6
8 5, 6, 9 0, 7 6
9 9 5, 9

XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam ngày 13-11-2020

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
71
91
80
G7
989
084
139
G6
4054
8897
1347
6483
1175
8095
1148
6015
2028
G5
4940
5363
3184
G4
28929
65819
10864
14228
03968
05378
70954
16765
65672
29743
26913
84707
80772
54763
91179
22838
58660
56737
57297
75444
27752
G3
06354
30428
84106
27746
32030
82766
G2
88660
92926
68136
G1
09088
90962
49071
ĐB
226477
666115
430340
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 6, 7
1 9 3, 5 5
2 8, 8, 9 6 8
3 0, 6, 7, 8, 9
4 0, 7 3, 6 0, 4, 8
5 4, 4, 4 2
6 0, 4, 8 2, 3, 3, 5 0, 6
7 1, 7, 8 2, 2, 5 1, 9
8 8, 9 3, 4 0, 4
9 7 1, 5 7

XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam ngày 06-11-2020

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
20
97
74
G7
799
361
505
G6
3410
9593
0129
6114
4146
0445
0313
7548
0546
G5
1515
9182
0741
G4
96093
60402
67405
31629
09615
23561
12547
98102
33664
51896
68627
43604
03326
41764
38728
18790
93753
06016
78445
92163
03781
G3
01244
73852
46732
10518
61473
24933
G2
24231
94049
80290
G1
87593
98940
92922
ĐB
388811
844463
026530
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2, 5 2, 4 5
1 0, 1, 5, 5 4, 8 3, 6
2 0, 9, 9 6, 7 2, 8
3 1 2 0, 3
4 4, 7 0, 5, 6, 9 1, 5, 6, 8
5 2 3
6 1 1, 3, 4, 4 3
7 3, 4
8 2 1
9 3, 3, 3, 9 6, 7 0, 0